Nyhetsbrev
Kampanjvaror

INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy beskriver hur Hildurs Handel AB unä Boetti AB  (boetti.se), org. nr 556722-6518, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter.

Den nya EU-lagen, dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulationsom träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter den svenska personuppgiftslagen. Syftet med GDPR är att alla EU-länder ska ha samma dataskyddslagar samt att ge medborgare mer kontroll över hur och när deras uppgifter används. 

Boetti.se / Hildurs Handel AB unä Boetti AB värnar om din personliga integritet och för oss är det viktigt att du känner förtroende i hur vi hanterar personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och beskriver hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig som kund. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service, uppföljning och information samt för att nå dig via marknadsföring och erbjudande. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar. Vi har endast fått tillgång till dina uppgifter genom att du gjort ett köp i Hildurs webbutik eller anmält dig till vårat nyhetsbrev. Vid våra utskick av nyhetsbrev finns alltid möjlighet att avregistrera sig. 

Vi behandlar endast personuppgifter som vi behöver och laglig grund för. Exempel på personuppgifterna vi behandlar:
Namn
Adress
E-postadress
Mobilnummer

Som kund hos Hildurs Handel AB unä Boetti AB har du bland annat rätt att få ut ett registerutdrag med dina personuppgifter, som till exempel namn och kontaktuppgifter eller köphistorik. Du har också rätt att begära att alla dina personuppgifter ska tas bort, om de inte behöver sparas av laglig grund. 

De uppgifter används med syfte att genomföra ditt köp lagras för att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden. Enligt bokföringslagen så behöver kund- och orderuppgifter sparas i sju år efter ett köp. Enligt lag så gäller rätten att "glömmas bort" i vissa sällsynta specifika fall. 

Vid köp hos boetti.se sköts betalningen via är Klarna Bank AB deras dataskydd kan du läsa mer om här: Klarna 

Hildurs Handel AB unä Boetti AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.


Mer detaljerad information om GDPR kan du se på Datainspektionens hemsida

Med tanke på att GDPR är en ny, ännu oprövad lag och kan komma tolkas på annat sätt, så kan innehållet i Hildurs Handel AB unä Boetti ABs Integritetspolicy komma att ändras.