Nyhetsbrev
Kampanjvaror

Ekologisk bomull

Vi älskar den sköna känslan av bomull och människor har använt bomullsfibern till kläder i över 5000 år. Idag är ungefär 40 % av alla textilier av just bomull. Men bomull är inte alltid så naturlig som vi tror. Det är visserligen en naturfiber till skillnad från syntetfibrer som nylon och akryl där fossil olja används till framställningen. Vad många inte vet är att bomullen är världens mest besprutade gröda. För att tillverka ett kilo ”vanlig” bomullstextilier går det åt ca ett kilo kemikalier. Därför är den ekologiska bomullen som ett utmärkt alternativ!

Bomull
Under sista hälften av 1900-talet har sättet att odla bomull ändrats dramatisk. Precis som med all annan odling så har man börjat använda allt större mängd bekämpningsmedel mot insektsangrepp. Detta fungerade bra i början med större skördar och därmed lägre pris. Men nu ser vi allt fler tecken på att människa och natur har tagit skada. I takt med att skadeinsekterna blir mer resistenta behövs också mer och starkare kemikalier. Bönder som odlar bomull har höga kostnader för bekämpningsmedel och sjukvårdskostnader. 
 
Även den procedur som gör bomullsfibern till färdigt plagg innebär stor belastning på miljön. Textilindustrin är en av de industrier som använder allra mest kemikalier. Tygerna bleks och färgas och behandlas med olika ämnen för att inte krympa eller skrynkla. I Sydostasien där en stor del våra kläder tillverkas, används fortfarande ämnen som är farliga både för hälsan och miljön. Ämnen som sedan länge är förbjudna i Sverige och andra eu-länder. Bomullsodlingarna hotar också sötvattensförsörjningen och den biologiska mångfalden på många håll i världen. Detta beror på att bomullen ofta odlas i varma, torra områden och kräver stora mängder vatten. Merparten av bomullen odlas därför med konstbevattning och på många platser bidrar produktionen starkt till hotet mot vattenförsörjningen. Tidigare odlade man i mindre skala, med växeljordbruk och utan bekämpningsmedel. Gödseln kom från de egna kossorna och regnet stod för bevattningen. Fullt så långt behöver man inte vrida tillbaka klockan men att det går att odla bomull utan att belasta människan och naturen finns det många exempel på. 
 
Ekologisk bomull
”Alternativet” - ekologisk bomull odlas nu på flera håll i världen. Den odlas fortfarande i mycket liten men ökande skala och står för ca 5 procent av världens bomullsproduktion. Ekologisk bomull odlas bland annat i Peru, Indien och några länder i Afrika. Som alternativ till bekämpningsmedel finns många framgångsrika ekologiska knep. Exempelvis har det visat sig effektivt att distrahera skadeinsekternas hannar med romantiska luktfällor så att de glömmer att para sig. Det lönar sig också att göra det hemtrevligt för olika sorters spindlar, getingar och myror som är naturliga fiender till skadegörarna. 
 
Den ekologiska odlingen av bomull har även visat sig vara lönsam för bönderna i exempelvis Uganda, Peru, Egypten och Indien. Det är kostnader för att ställa om till ekologisk odling då jorden måste bli fri från kemikalier. Men väl igång får bönder oftast bättre betalt och de slipper höga kostnader för sjukvårdskostnader och bekämpningsmedel.  
 
Bomullkvalitet
Förutom att ekologisk bomull är miljövänlig så håller den generellt sätt även en högre kvalitet. De kriterier som är avgörande när man traditionellt bedömer bomullens kvalitet och därmed pris är fiberlängd (ju längre fiber desto bättre kvalitet), renhet och färg. När bomullsfibern får växa på naturens villkor utan stress från konstgödsel blir kvaliteten bättre. 
 
Boktips: Gunilla Anders bok "Bomull. En solkig historia".
 
Källor: The White Treasure – Stephan Bergman (1995), www.wwf.se, www.radron.se, http://www.naturskyddsforeningen.se
 
Läs om den ekologisk bomullen på Sverigeskonsumenter. Där finns också fler tips om medvetet mode.
 
Läs om Fairtrade certifierad bomull på Fairtrade.se

Läs Naturskyddsföreningens pressmeddelande om miljögiftet i textilier som förstör våra vatten.