Nyhetsbrev
Kampanjvaror

FAIRTRADE

Fairtrade/rättvisemärkt

Hildur.se väljer bara produkter som är tillverkade under bra förhållande - både för människa och miljö. Här presenteras de produkter som dessutom är Fairtrade/rättvisemärkta av Fairtrade eller World Fair Trade Organisation. 

Rättvisemärkt - Fair Trade
Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning och din garanti för att en produkt uppfyller internationella Fairtrade-kriterier. Kriterierna, som är utvecklade av Fairtrade Labelling Organizations International (FLO), baseras på de grundläggande ILO-konventionerna för mänskliga rättigheter i arbetslivet samt syftar till ekonomisk utveckling och ökad miljöhänsyn.

Genom Fairtrade/Rättvisemärkt får odlare och anställda i världens utvecklingsländer tillgång till en internationell marknad och en möjlighet till ökad försäljning. Kriterierna ställer krav på lönenivån och sätter ett garanterat minimipris för produkten, därtill långsiktiga handelsrelationer och avtal mellan producent och köpare. Kriterierna reglerar också arbetsvillkoren för anställd arbetskraft, med avseende på de anställdas säkerhet och hälsa.

Kriterierna kan sammanfattas enligt följande:
• Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor
• Barnarbete och diskriminering motverkas
• Demokratin och organisationsrätten främjas
• Lokalsamhället utvecklas socialt och ekonomiskt
• Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas

Källa: Fairtrade/Rättvisemärkt

Läs mer på svenska Fairtrades sida: http://www.fairtrade.se/
 

Läs mer om World Fair Trade Organisation